Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2012

Gelukkig Nieuw …

happy moment De laatste uren van het jaar tikken voorbij. Er is zoveel om op terug te kijken en zoveel om naar uit te kijken.
Henry David Thoreau zei: ‘Never look back unless you are planning to go that way.’ Toch kijk ik terug en ik wil iedereen bedanken die een stukje met mij meereisde. Zoveel lieve en bijzondere mensen. We zijn samen op weg. Op weg door vandaag, op weg naar het nieuwe jaar.
Happy New Year
Happy New Day
Happy New Moment!

Advertisements

Read Full Post »

Wie ben je?

think-for-yourselves Wie ben je als je alleen bent? De vraag blijft rondspoken. Ontpel je van al je lagen. Niet slechts de partner van, de ouder van, het kind van, de collega van, de bekende van….. Wie ben jij? Wie ben ik? Er zijn geen verwachtingen meer die anderen van je hebben. Er is alleen jij, ik.
En dan voel ik het: Ik ben vrij, ik ben uniek, ik ben geliefd. Nu dit gevoel vasthouden te midden van al die rollen.

“Why is it,” Jonathan puzzled, “that the hardest thing in the world is to convince a bird that he is free, and that he can prove it for himself if he’d just spend a little time practicing?

Why should that be so hard?”

Richard Bach
Jonathan Livingston Seagull

Read Full Post »

Alleen?


Eén blik op internet en ik weet precies wie wat, waar en wanneer doet. Het hele hebben en houden en doen wordt uitgestald. Inbrekers werden het dit jaar weer makkelijk gemaakt. Alsof men een dubbelleven leidt, één in het echie en één on line. Wie ben je? Wie ben je als je alleen bent?

Read Full Post »

Aura

aura De eerste streken van het schilderij van vandaag begin ik met felle kleuren. Ik heb er zin in. Het bezoek was er één met een gouden rand. Ze heeft even lekker afgereageerd, omdat haar energie van erg ver moet komen na de chemo. Maar het vertrouwen won en haar schilderij kleurde wit.
Fietsen door de kou, genieten, gaf me energie.
Even relaxen voor mijn volgende avontuur…. en WOEM! De felle kleuren veranderen in zwart. Migraine, vanuit het niets. Geen stress, geen drukte, niet te herleiden. Eventjes ziet de wereld pikzwart met vanuit rechts felle schitteringen. Nu reageer ik even af. Weg avontuur, weg plannen. Welke kleur zal ik nu gebruiken? Langzaam verandert het zwart in grijs….

Read Full Post »

painting Hij vertrekt naar Engeland met alleen een bootticket op zak. Een week alleen het onbekende tegemoet.
De dag na Kerst. Ik word wakker en de dag ligt onbeschreven voor me. De omstandigheden liggen vast. maar wat ik ermee doe is mijn eigen keus. Deze dag mag ik zelf invullen, zelf creëren. Ik maak van deze dag mijn eigen schilderij. Heldere kleuren, ik trek alvast een gouden rand. het gaat niet om het resultaat, wel om het proces.
De dag kan nu al niet meer stuk.
Fijne dag!

Start your day just like a painting!
Draw the line with positiveness,
erase error with forgiveness,
deep the brush with lots of patience
and colour your world with love.

Read Full Post »

Dromen doen

Na een mooie familiedag is het stil. De ochtend is al bijna om. Met de kerstpuzzel. En met bezinning. Dromen moet je doen…… Tijd voor actie. Ik ga een rondje hardlopen.

dreaming It’s time to wake up and be the dream
instead of the dreamer dreaming dreams.

Read Full Post »

In beweging


De drempel was erg hoog toen ik alleen binnenstapte voor de Kerstnachtdienst. Ik voelde me alleen te midden van… Maar ik heb het Kind gevonden! Dit lied werd samen met veel mooie liederen gezongen. Het thema was dat Kerst je in beweging zet.
Voor mij een les dat ik ook , of juist, alleen me in beweging zet.

Een Kerstverhaal door H. Klaassens:

De vierde wijze

De vierde wijze zag de Ster en wilde meegaan om het Kind te zoeken. Hij verkocht zijn huis met al zijn bezittingen en voor dat geld kocht hij drie edelstenen: een blauwe saffier, een rode robijn en een witte parel. Dat wilde hij het Kind aanbieden. Onderweg wordt hij echter steeds opgehouden. Eerst door een man die is overvallen door rovers en halfdood langs de weg ligt. Dan mist hij de afspraak met de andere drie wijzen. Van de blauwe saffier koopt hij een kameel en gaat alleen verder.
In Bethlehem aangekomen is hij veel te laat: Het Kind is geboren, maar is met zijn ouders naar Egypte gevlucht uit angst voor de soldaten van koning Herodes die het Kind zoeken. De vierde wijze gebruikt de robijn om de soldaten om te kopen en zo een paar kinderen van Bethlehem uit handen van de moordenaars te kunnen houden. Hij reist naar Egypte en daar ontmoet hij een rabbi die hem zegt: ‘De koning die je zoekt kun je niet vinden in een paleis of bij rijke en machtige mensen. Zoek hem bij de armen, bij zieken en gevangenen.’ De vierde wijze ziet veel arme mensen, hij bezocht zieken en kon velen genezen door zijn kennis van geneeskrachtige kruiden. Ook kwam hij in gevangenissen. Hij probeerde te troosten en te helpen waar hij kon. Het leek soms alsof hij zijn eigenlijke doel had vergeten, maar zo nu en dan, als hij helemaal alleen was, haalde hij uit een verborgen plekje in zijn gordel de parel tevoorschijn en keek ernaar: zou hij ooit de Koning nog vinden waarover de Ster had geprofeteerd? Zo gingen drieëndertig jaren voorbij, maar de koning die hij zocht vond hij niet. Zijn donkere haren en baard waren grijs geworden. Hij was oud en moe. Met een groep Joodse pelgrims trok hij naar Jeruzalem waar de Joden hun Paasfeest zouden vieren bij de tempel. Daar liep hij door de nauwe straten en stegen, nog steeds zoekend om zich heen kijkend. Er hing een dreigende sfeer. Donkere wolken trokken samen boven de stad. En een grote menigte mensen liep opgewonden in de richting van de westelijke stadspoort. Aan een paar Perzische Joden, die ook die kant opgingen, vroeg Artaban wat er aan de hand was. ‘We gaan naar Golgotha,’ antwoordden ze: ‘Daar buiten de stadsmuur zal een terechtstelling plaatsvinden van twee beruchte rovers. En tegelijk met hen zal Jezus van Nazareth gekruisigd worden.’ Deze man heeft wonderbare dingen gedaan voor zieke en ongelukkige mensen. Hij heeft veel volgelingen onder het arme volk. Pilatus, de stadhouder, heeft hem tot het kruis veroordeeld omdat hij beweerde de ‘Koning der Joden’ te zijn. Haastig liepen de Perzen weer door. De vierde wijze was doodsbleek geworden en stond de trillen op zijn benen. Was die Jezus van Nazareth de koning die drieëndertig jaar geleden in Bethlehem was geboren en die hij al die jaren had gezocht? En werd hij nu gekruisigd? Hoe was dit mogelijk? ‘Misschien kan ik hem nog vrijkopen met mijn parel!’ dacht Artaban. En zo snel als zijn oude benen hem konden dragen liep hij met de menigte mee naar de poort. Daar kwam plotseling uit een zijstraat een troep soldaten, die een meisje met zich mee sleepten. Haar jurk was gescheurd en ze schreeuwde het uit van angst. Artaban bleef staan, hij had medelijden met haar. Het meisje zag aan zijn kleren dat hij een Perzische geleerde was. ‘Help me!’riep ze. ‘Mijn vader kwam ook uit Perzië, maar nu hij dood is hebben ze me als slavin verkocht. Red me van wat erger is dan de dood!’ De wijze beefde. Hij had nog maar één kostbaar geschenk voor de koning die hij zocht. Tijd om lang na te denken was er niet. Hij nam de parel uit zijn gordel en hield hem in zijn open hand. Verbaasd en begerig keken de soldaten naar de glanzende steen. Ze lieten het meisje los, grepen de parel en verdwenen.
Op hetzelfde moment werd het aardedonker en een aardbeving deed de grond trillen. De muren van de huizen schudden heen en weer. De mensen vluchtten zo snel mogelijk de poort uit, maar de wijze bleef staan. Toen hoorde hij een stem: ‘Ik ben de Koning die je zoekt. Alles wat je voor je naaste hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.’ ‘Maar Heer,’antwoordde de wijze: wanneer zag ik u dan hongerig en heb ik u te eten gegeven? Of dorstig en heb ik u te drinken gegeven? Wanneer zag ik u dan als vreemdeling en heb ik u opgenomen? Of naakt en heb ik u gekleed? Wanneer zag ik u ziek of in de gevangenis en ben ik bij u gekomen? Drieëndertig jaar heb ik u gezocht, maar nooit heb ik u gevonden.’ Toen zei de Stem: ‘Wat je voor mijn broeders hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan!’ Een glans van verwondering en vreugde kwam over het bleke gezicht van de wijze. Zijn reis was geëindigd. Zijn geschenken waren aangenomen. De vierde wijze had de Koning gevonden.

Read Full Post »

Older Posts »